معرفی مجموعه‌های حمایت کننده از پایان‌نامه‌های ارشد و رساله دکتری

Introducing supporting collections of master's and PHDs theses

Poster

Registration Date Start Date End Date Presentation Place Presentation Type Price Organizer Capacity
Sunday, July 10, 2022 7/12/2022 9:37:00 PM 7/12/2022 9:37:00 PM Shiraz University of Technology Webinar Free Shiraz University of Technology 40